MENU >
Współpraca

WSPÓŁPRACA

Dzięki elastycznemu i indywidualnemu podejściu zapewniamy naszym Klientom dogodne warunki współpracy.

 

Proponujemy współpracę na następujących zasadach:

  • jednorazowe porady prawne
  • stała kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
  • wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej sprawy

 

Sposob ustalenia wynagrodzenia za:

JEDNORAZOWE  PORADY PRAWNE - skierowane są głównie do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych potrzebujących jednorazowej pomocy prawnej.

Porady prawne udzielane są w zakresie działalności Kancelarii, co do zasady w siedzibie Kancelarii.

 

MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIE  RYCZAŁTOWE - to oferta skierowana głównie do podmiotow gospodarczych. W ramach współpracy świadczymy następujące usługi: kompleksowa obsługa prawna, doradztwo  w bieżących sprawach z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze, handlowe, z zakresu prawa pracy), sporządzanie i opiniowanie umów, udział w negocjacjach, reprezentacja Klienta na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego, a  także administracyjnego.

Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie Klienta w określone dni lub w siedzibie Kancelarii, a także poprzez konsultacje telefoniczne i przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej/fax. W skład wynagrodzenie wchodzą przyznane i wyegzekwowane koszty zastępstwa procesowego.

 

WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE POWIERZONEJ SPRAWY - wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, przewidywany czas trwania, a także organ przed którym ma być prowadzona.

 

WYNAGRODZENIE ZA SUKCES - oznacza, że przed przystąpieniem do czynności związanych z prowadzeniem danej sprawy, Klient uiszcza jedynie ustaloną część wynagrodzenia. Pozostała do wypłaty cześć wynagrodzenia w ustalonej wysokości uwzględniającej procent od odzyskanej kwoty wypłacana jest po wygraniu sprawy. Wynagrodzenie to ustalane jest z Klientem każdorazowo indywidualnie.


Kancelaria prawna Zielona Góra.